Ungdomsmedlemskap gjelder til og med det året du fyller 19 år. Krever fast bostedsadresse i Nord-Odal kommune. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.