Ordinært medlemskap er for de over 19 år med fast bostedsadresse i Nord-Odal kommune. 
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.