Kjøp av jaktkort for medlemmer 2020/2021

Småviltjakt (IKKE bever og rådyr):
 
Se mer utfyllende info om priser og begrensninger av kortsalg under jaktregler i venstremenyen.

Jaktkort selges kun elektronisk. Medlemmer kjøper dette enten via kontingent eller på denne nettsiden. Ikke-medlemmer må kjøpe sine jaktkort via Inatur.Vi oppfordrer ALLE jegere til å beskatte kråkefugl og andre jaktbare predatorer under jakten.
 

Arrangement

Starter
01.04.2020

Slutter
31.03.2021

Påmelding stenger 31.03.2021 01:00

Billetter

Type
Pris
Velg

Jaktkort 20/21 medlemmer
1.04.20 - 31.03.21
Kr 500,00
Fordrer betalt medlemsskap.
Jaktkort 20/21 ungdomsmedlem tom. fylte 19 år
1.04.20 - 31.03.21
Kr 250,00
Fordrer betalt medlemskap og alder mellom 14 og...